Buitenlandse omzetbelasting over 2013 nu terugvragen

nwolsink Algemeen

Heeft u in 2013, als ondernemer, in het buitenland omzetbelasting betaald, dan kunt u deze betaalde omzetbelasting tot uiterlijk 30 september 2014 terugvragen viagra tabletten. Het terugvragen van de betaalde omzetbelasting kan via de speciale website van de Belastingdienst https://eubtw.belastingdienst.nl/vrca-applicant/. Wel dienst u te beschikken over aparte inloggegevens. Het aanvragen van deze inloggegevens kan een paar weken duren. Hiervoor is …

De hoogte van de AWBZ-bijdrage

nwolsink Algemeen

Bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis is de verpleegde/verzorgde een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de bijdrage is onder andere afhankelijk van de omvang van het box 3-vermogen. Voor de hoogte van de eigen bijdrage is het inkomen en het vermogen in het peiljaar bepalend. Onder inkomen wordt verstaan: het verzamelinkomen over het peiljaar, minus de te betalen …

Voorkom bijtelling bestelauto

nwolsink Algemeen

Stelt u een bestelauto ter beschikking aan uw werknemer voor enkel zakelijk gebruik? Dan kunt u samen met uw werknemer een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen bij de belastingdienst. U hoeft dan geen bijtelling privégebruik auto bij het loon van de werknemer te tellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de werknemer een verbod op te leggen de bestelauto privé …

Pensioenregeling voor zzp’ers op komst

nwolsink Algemeen

Per 1 januari 2015 komt er een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Wat houdt dit in? • U kunt als zzp’er vrijwillig in- en uitstappen; • U bepaalt zelf hoeveel u periodiek inlegt; • Omdat het inkomen kan wisselen, mag u flexibel inleggen; • De uitkeringsduur staat van te voren vast en is niet levenslang; • Bij …

Winstbox van de baan

nwolsink Algemeen

Waarom een winstbox? Het kabinet zat met het verschil in gemiddelde belastingdruk tussen ondernemer en werknemer in haar maag. De winstbox zou hier wel een oplossing kunnen zijn omdat de belastingdruk van ondernemers in de inkomstenbelasting en werknemers aan de onderkant van de inkomensverdeling dichter bij elkaar gebracht kunnen worden en de doorgroei gestimuleerd kan worden. De winstbox zou voor …

Verlengde geldigheidsduur VAR 2014

nwolsink Algemeen

Per 1 januari 2015 zou voor de afgifte van een VAR (Verklaring arbeidsrelatie) een webmodule worden ingevoerd, waarbij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor de aanvraag van de verklaring. Echter, de staatssecretaris van Financiën heeft op 11 juli 2014 laten weten dat het wetsvoorstel over deze nieuwe systematiek vertraging heeft opgelopen. Let op! De vertraging heeft tot …

VAR Webmodule in aankomst

nwolsink Algemeen

Wel of geen ondernemer Fiscaal ondernemerschap blijft voor discussie zorgen in de praktijk. Een heldere regeling is er niet. Wel kan worden uitgegaan van een aantal specifieke kenmerken. Zo moet er onder meer sprake zijn van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid en deelname aan het economisch verkeer. Ook dient u als ondernemer ondernemersrisico te lopen, zoals het risico …

Gestolen administratie is eigen verantwoordelijkheid

nwolsink Algemeen

U bent verantwoordelijk voor de administratie en heeft daarin ook een bewaarplicht van 7 jaar. Dit is volgens de rechter ook het geval als de administratie gestolen wordt. De casus was als volgt. De administratie en een usbstick met de digitale versie daarvan lagen in een auto, die op een afgesloten terrein geparkeerd stond. De volgende dag bleek de auto …

Brief Belastingdienst inzake conserverend inkomen

nwolsink Internationaal

De Belastingdienst heeft met dagtekening van 31 mei 2014 aan in Duitsland woonachtige personen brieven gestuurd inzake de nieuwe verjaringstermijn voor conserverende aanslagen. Wij hebben hierover contact gehad met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangegeven dat de brieven met betrekking tot de conserverende aanslagen ten onrechte zijn verstuurd. Deze brieven moeten als niet verzonden worden aangemerkt. Mocht u naar aanleiding …

Crisisheffing 2013 niet in strijd met Europees Recht

nwolsink Internationaal

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de zogenoemde crisisheffing van het kabinet niet in strijd is met de wet en internationale verdragen. Een aantal werkgevers was naar de rechter gestapt om bezwaar te maken tegen de crisisheffing. De rechtbank verwerpt deze bezwaren, omdat belastingwetgeving deze heffing niet in de weg staat. De werkgevers deden een beroep op het recht …