Aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2015

Luc ten BokumAlgemeen

Als er in 2014 schenkingen zijn ontvangen, moet hiervoor wellicht aangifte schenkbelasting worden gedaan. Als het totaal van de schenkingen uitkomt boven het bedrag van een ‘normale’ vrijstelling of als de begiftigde een beroep doet op een bijzondere (verhoogde) vrijstelling (bijvoorbeeld de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning), dan moet aangifte schenkbelasting worden gedaan. Dit moet dan vóór 1 maart 2015. Als een aangiftebiljet is uitgereikt, kan anders een boete worden opgelegd wegens het te laat doen van aangifte. Is er geen biljet uitgereikt, dan moet hier tijdig om worden verzocht op straffe van een boete. Er hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan als het totaal van de van een schenker ontvangen bedragen onder een normale vrijstelling voor de schenkbelasting valt.