Internationale fiscale gegevensuitwisseling

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Dit jaar heeft er een internationale fiscale gegevensuitwisseling plaatsgevonden tussen Nederland en andere Europese landen. Naar aanleiding hiervan sturen buitenlandse belastingdiensten steeds vaker informatiebrieven naar in het buitenland woonachtige Nederlanders. De buitenlandse Belastingdienst onderzoekt of er mogelijk een heffingsmogelijkheid in dit land land is. De laatste weken zien we deze brieven voornamelijk komen vanuit het Duitse Finanzamt en de Spaanse …

Fiscale knelpunten grensarbeiders 2019

Luc ten Bokum Algemeen, Internationaal

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer de rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019. Het rapport treft u hier aan. Mocht u in praktijk tegen problemen aanlopen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Prinsjesdag 2019 special

Luc ten Bokum Algemeen

Hier vindt u de RB-special prinsjesdag 2019. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan vernemen wij deze graag.

Daling woonlandfactor 2019 Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Uitvoeringsorganisatie CAK heeft voor 2019 nieuwe woonlandfactoren vastgesteld. De woonlandfactor voor Duitsland wordt in 2019 0,8701. Dit is verlaging ten opzichte van 2018. Het gevolg hiervan is dat afdrachten aan het CAK lager zullen uitvallen dan in 2019. Hierdoor zullen de pensioenuitkeringen netto hoger worden. De jaren er voor was er sprake van een stijging.  In onderstaande tabel ziet u …

Verhuizing LTB Belastingadvies

Luc ten Bokum Algemeen

Mede in verband met de groei van de onderneming is LTB Belastingadvies vanaf maandag 8 oktober 2018 gevestigd aan de Demmersweg 92. De overige contactgegevens zijn niet veranderd.

Wederom forse stijging woonlandfactor 2018 Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Deze week zijn de woonlandfactoren 2018 gepubliceerd. De woonlandfactor voor Duitsland wordt in 2018 0,9559. Dit is wederom een aanzienlijk stijging ten opzicht van 2017. Het gevolg hiervan is dat afdrachten aan het CAK hoger zullen worden in 2018. Hierdoor zullen de pensioenuitkeringen netto lager gaan uitvallen. Deze stijging was ook de afgelopen jaren al het geval.  In onderstaand schema …

Eindejaarstips 2017

Luc ten Bokum Algemeen

Hier treft u de eindejaarstips 2017 van het Register Belastingadviseurs. Mochten er naar aanleiding van deze tips vragen zijn, dan vernemen wij deze graag.

Onterechte brief inkomensverklaring kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

Luc ten Bokum Algemeen, Internationaal

De Belastingdienst heeft ten onrechte brieven inzake de ‘Ontbrekende inkomensverklaring bij uw aangifte 2015’ verstuurd. Is de inkomensverklaring reeds naar de Belastingdienst verstuurd? Dan hoeft u niets te doen. U hebt deze brief dan ten onrechte ontvangen. De brief is naar een te grote groep mensen verstuurd. Onze excuses voor het ongemak. Aldus de Belastingdienst. Voor meer informatie zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/verstoringen/onterechte-brief-inkomensverklaring-buitenlandse-belastingplichtigen …

Inspecteur mag ANPR-foto’s niet gebruiken

Luc ten Bokum Algemeen, Loonbelasting

De Hoge Raad heeft op 24 december 2017 (nr. 15/05826, ECLI:NL:HR:2017:288) geoordeeld dat de inspecteur voor de controle van rittenregistraties in het kader van privégebruik van een auto van de zaak, geen gebruik mag maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. Het privéleven van de betrokkenen wordt geraakt en hiervoor ontbreekt een voldoende precieze wettelijke grondslag.   Commentaar Indien met een …