Fiscaal

Samenstellen aangifte inkomstenbelasting

Zowel voor een particulier als ondernemer kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting samenstellen. Hierbij is het van groot belang dat alle mogelijke aftrekposten worden meegenomen. Als Register Belastingadviseur beschikken wij over de juiste kennis om de aangifte voor u zo optimaal mogelijk samen te stellen. Zo kunt u er van uit gaan dat u niet teveel belasting betaald.

Samenstellen aangifte inkomstenbelasting  voor het in het buitenland woonachtige personen (C-biljet)

Woont u buiten Nederland dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, de hypotheekrente van de in het buitenland gelegen eigen woning aftrekken. Ook krijgt u wellicht te maken met de vraag ‘Welke gevolgen hebben de zogenaamde terugploeg- en inhaalregeling voor mij?’. Door onze jarenlange ervaring met betrekking tot het internationale belastingadvies, kunnen wij u hierover adviseren.

Samenstellen aangifte inkomstenbelasting bij emigratie (M-biljet)

Na een emigratie vanuit Nederland dient u in Nederland een zogenaamd M-biljet in te leveren. Hierbij komt onder andere de vraag naar voren of u moet kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Voor de keuze is het van belang in welk land uw inkomen wordt belast. U kunt namelijk niet kiezen waar uw inkomen wordt belast. In de onderlinge belastingverdragen is bepaald welk land over welke inkomsten mag heffen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u adviseren inzake de toepassing van de belastingverdragen.

Verwerken formulier opgaaf wereldinkomen

Woont u in het buitenland en kiest u niet voor behandeling als binnenlands belastingplichtige dan dient u jaarlijks naast uw aangifte inkomstenbelasting ook een aangifte voor bepaling van het wereldinkomen in te dienen. Aan de hand van het formulier ‘opgaaf wereldinkomen’ worden onder andere uw premieheffing voor de CVZ  bepaald. Daarom is het van belang het formulier ‘opgaaf wereldinkomen’  zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanvragen vrijstelling inhouding loonbelasting / premie volksverzekeringen

Mocht uw pensioen/uitkering in Duitsland worden belast, dan heeft Nederland hierover geen heffingsrecht meer. Wij kunnen voor u een vrijstelling inhouding van loonbelasting aanvragen. Met deze vrijstelling zal uw pensioen zonder inhouding van loonbelasting worden uitbetaald.

Begeleiding bij het samenstellen van de Duitse aangifte inkomstenbelasting

Wordt een deel van uw inkomen in Duitsland belast, dan dient u deze inkomsten in Duitsland aan te geven.  De Duitse aangifte kunnen wij voor u verzorgen via ons netwerk van Duitse belastingadviseurs. Door onze opgedane ervaring bij de Duitse Steuerberater weten wij welke informatie relevant is voor het opstellen van de Duitse aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kunnen wij voor u de Duitse aangifte controleren en vergelijken met de Nederlandse aangifte. Zo kunt u er zeker van zijn dat u geen dubbele belasting betaald.

Aanvragen 30%-regeling

Mocht u vanuit het buitenland in Nederland komen werken, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Uw werkgever mag dan 30% van uw loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. U kunt de regeling pas toepassen nadat u hiervoor een beschikking heeft van de Belastingdienst. In het verleden hebben wij met succes een aantal aanvragen voor toepassing van de 30%-regeling aangevraagd.

Salary split berekeningen

Indien u werkzaam bent in verschillende landen, dan kunt u te maken krijgen met zogenaamde salary split. Bij een salary split wordt uw salaris in de verschillende landen belast. Afhankelijk van uw situatie kan dit een belastingvoordeel opleveren van een aantal duizenden Euro’s. Door onze ervaring en ons netwerk aan Duitse Belastingadviseurs kunnen wij voor u dit voordeel berekenen.

Aanvragen/wijzigen diverse Toeslagen

Op dit moment kennen we in Nederland de zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Bij de toeslagen ontvangt u een extra tegemoetkoming van de Belastingdienst. Veelal wordt vergeten de toeslagen aan te vragen. Wij kunnen voor u de diverse toeslagen aanvragen / wijzigen.

Aangifte vennootschapsbelasting

Een besloten vennootschap dient jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Deze aangifte wordt samengesteld aan de hand van de opgestelde jaarrekening. Bij het bepalen van de belastbare winst kan van diverse fiscale faciliteiten gebruik worden gemaakt. Hierbij kunt u onder andere denken aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en deelnemingsvrijstelling.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier downloaden : xxxxxxx. Mocht u naar aanleiding van deze voorwaarden vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer L.J.F. ten Bokum, telefoonnummer 074 – 291 6117.