Uitspraken Hoge Raad inzake box 3 pas in augustus

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

De Hoge Raad zal niet eerder dan in augustus 2024 uitspraak doen in de vele rechtszaken die lopen over het geboden rechtsherstel inzake de box-3-heffing vanaf 2017. Dat meldt het FD. De zaken betreffen met name belastingplichtigen met ander vermogen dan bank- en spaartegoeden. Zij vinden dat het geboden herstel – dat opnieuw is gebaseerd op een forfaitair stelsel – niet strookt met de uitkomst van het Kerstarrest. Daarin oordeelde de Hoge Raad dat de box-3-belasting over het werkelijk behaalde rendement moet worden geheven. Als zij gelijk krijgen, betekent dit een extra miljardenstrop voor de staatskas.