Administratief

LTB Belastingadvies kan u de volgende administratieve diensten aanbieden:

Verzorgen financiële administratie

Een deugdelijke financiële administratie is voor uw onderneming van groot belang. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij voor u de financiële administratie per maand, per kwartaal of per jaar verwerken. Ook kunnen wij de door uzelf gevoerde financiële administratie controleren en u desgewenst hierin begeleiden en adviseren.

Opstellen tussentijdse cijfers en financiële prognoses

Aan de hand van de gegevens van de financiële administratie kunnen wij voor u tussentijdse cijfers en/of financiële prognose opstellen. Deze cijfers zijn van belang bij  verkrijgen van financieringen of het aangaan van nieuwe investeringen.

Samenstellen jaarrekening

De balans is voor elke onderneming belangrijk. Inzicht in de stand van de debiteuren en crediteuren, wat is de onderneming verschuldigd aan belastingen en welke veranderingen hebben er plaatsgevonden op financieel gebied binnen de onderneming. Al deze informatie kunt u afleiden uit de jaarrekening. Aan de hand van de gevoerde financiële administratie kunnen wij voor u de jaarrekening samenstellen. Onze jaarrekening worden opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Opstellen publicatiestukken

Een rechtspersoon is verplicht om na afloop van een boekjaar de cijfers te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Wij kunnen voor u deze publicatiestukken opstellen.

Verzorgen salarisadministratie

Iedere werkgever dient een deugdelijke salarisadministratie te voeren. Hierbij is ondermeer van belang of op uw onderneming een CAO van toepassing is. Aan de hand van de laatste fiscale regels kunnen wij voor u de complete salarisadministratie verzorgen, inclusief loonstroken, aangiften loonheffingen en de benodigde jaaropgaven.

Verzorgen aangifte omzetbelasting

Als ondernemer bent u verplicht om maandelijks, per kwartaal of per jaar een aangifte omzetbelasting in te dienen. De verschuldigde dan wel terug te vragen omzetbelasting volgt uit uw financiële administratie. Via onze software kunnen wij voor u de gevraagde aangifte omzetbelasting indienen.