Beroepsorganisatie

Luc ten Bokum is als Register- en Masterbelastingadviseur, titel MB RB, lid van het in Den Haag gevestigde Register Belastingadviseurs (RB) waardoor de kwaliteit is gewaarborgd .

Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.200 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

De beroepsorganisatie RB ondersteunt haar leden door op diverse gebieden diensten aan te bieden en treedt op als belangenbehartiger richting nationale en Europese overheden. Hoofdtaak is de kwaliteit van de RB te beschermen en te bevorderen. Via de RB heeft Luc ten Bokum een Masteropleiding aan de Federatie Belastingacademie gevolgd.

Om het hoge kennisniveau te behouden kent de RB een systeem van verplichte, permanente educatie. Leden die niet aan de minimumeisen voldoen worden uit de organisatie gezet. De RB is derhalve ook een kwaliteitskeurmerk.

Meer informatie zie http://www.rb.nl/.