Klanten fiscaal dienstverleners ontvangen brief over Berichtenbox

Luc ten BokumAlgemeen

Volgende week, tussen 8 en 12 maart, verstuurt de Belastingdienst brieven over de Berichtenbox naar klanten van fiscaal dienstverleners. Het gaat om ruim 1,3 miljoen particulieren. De brief benadrukt dat het activeren van de Berichtenbox ook noodzakelijk is als je gebruik maakt van een fiscaal dienstverlener.

Inhoud brief

In de brief geeft de Belastingdienst aan dat steeds meer post digitaal wordt verstuurd naar de Berichtenbox. En dat het activeren ook nodig is als men gebruik maakt van een belastingadviseur, accountant, boekhouder of administrateur. In de Berichtenbox komt immers ook post van andere overheden als de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en gemeenten.

Folder

Bij de brief wordt een folder meegestuurd. Hierin staat aangegeven hoe de klant in vier stappen zijn Berichtenbox op Mijn Overheid activeert. Ook staat waar hij hulp of meer informatie kan vinden. Bijvoorbeeld over het aanvragen van zijn DigiD of het activeren van zijn Berichtenbox. De inhoud van deze folder is afgestemd tussen de Belastingdienst en koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners.

Geen toegang tot Berichtenbox

Een fiscaal dienstverlener kan niet gemachtigd worden voor de Berichtenbox van de klant. Als fiscaal dienstverlener kunt u met uw klant afspreken, dat de papieren post die hij normaal ook doorstuurde, nu digitaal vanuit de Berichtenbox doorstuurt. Uw klant kan instellen dat hij een mail ontvangt, zodra er post in zijn Berichtenbox binnenkomt.

Machtiging Serviceberichten

Wij als fiscaal dienstverlener gebruiken professionele software. Hiermee kunt u ons machtigen dat wij een elektronisch bericht krijgen van uw belastingaanslagen en toeslagbeschikkingen (serviceberichten aanslag en toeslagen). Wij ontvangen dan een aantal digitale gegevens van bepaalde berichten die u in uw Berichtenbox  ontvangt.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan vernemen wij deze graag.