Valse e-mail van Kamer van Koophandel in omloop

Luc ten BokumAlgemeen

Let op! Valse KvK-mail in omloop

Er worden e-mails verstuurd waarbij het lijkt alsof een KvK-medewerker een bericht verstuurd heeft. Hiervoor wordt een ‘kvk@gmail.com’-adres gebruikt. Maar berichten van de KvK worden altijd verstuurd vanaf een ‘…@kvk.nl’- adres. Deze berichten zijn dus NIET afkomstig van de KvK. Wij adviseren u niet te reageren op deze e-mails en een melding te doen via de Fraudehelpdesk.

De inhoud van de e-mail is als volgt:

“Mijn naam is ……………., representatieve van de afdeling auteursrechten Kamer van Koop Handel.

Volgens de auteurswet BWBR0001886 artikel 10, hebben wij waargenomen dat u de auteurs rechten van de lay-out van deze website heeft geschonden door er valse copyright op te plaatsen.Wij verwachten dat u dit zo spoedig mogelijk uit de content van uw website verwijdert en/of toestemming aan de auteur verzoekt. Zo niet, zullen er consequenties aan u en de website worden gesteld door de Nederlandse overheid te informeren. Zie Wetboek van Strafrecht – Artikel 31.

Met vriendelijke groet”