Verlengde geldigheidsduur VAR 2014

Luc ten BokumAlgemeen

Per 1 januari 2015 zou voor de afgifte van een VAR (Verklaring arbeidsrelatie) een webmodule worden ingevoerd, waarbij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk zijn voor de aanvraag van de verklaring. Echter, de staatssecretaris van Financiën heeft op 11 juli 2014 laten weten dat het wetsvoorstel over deze nieuwe systematiek vertraging heeft opgelopen.

Let op!
De vertraging heeft tot gevolg dat VAR-houders geen nieuw verzoek hoeven te doen voor 2015. De afgegeven VAR voor 2014 blijft geldig tot de besluitvorming over het wetsvoorstel rond is. Eind augustus komt de belastingdienst met een bericht over de verlengde geldigheidsduur van de VAR 2014.