Voorkom bijtelling bestelauto

Luc ten BokumAlgemeen

Stelt u een bestelauto ter beschikking aan uw werknemer voor enkel zakelijk gebruik? Dan kunt u samen met uw werknemer een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen bij de belastingdienst.
U hoeft dan geen bijtelling privégebruik auto bij het loon van de werknemer te tellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de werknemer een verbod op te leggen de bestelauto privé te gebruiken. Hierbij dient u de
volgende zaken in acht te nemen:
• U legt het verbod schriftelijk vast;
• U controleert de naleving van het verbod;
• Bij overtreding van het verbod legt u een sanctie op, bijvoorbeeld een geldboete die in verhouding staat met de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen over het privégebruik.

Let op!
Er volgt geen bijtelling indien de bestelauto niet buiten werktijd gebruikt kan worden, bijvoorbeeld omdat u de bestelauto buiten werktijd op het afgesloten bedrijfsterrein plaatst.