Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Luc ten BokumAlgemeen

Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari.

In het bestand Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015 kunt u de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015 vinden.

De grootste veranderingen in de inkomstenbelasting zijn het vervallen van de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Dit hangt samen met de vereenvoudiging van de kindregelingen. De grootste verandering in de loonbelasting is de verplichte invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan vernemen wij deze graag.