Belastingheffing vermogen box 3

Luc ten BokumInkomstenbelasting

De laatste tijd is er in de media veel aandacht geweest voor de forfaitaire belastingheffing over vermogen in box 3. Het is niet meer nodig om bezwaar tegen deze heffing te maken. De Belastingdienst heeft aangegeven dat als de heffing inderdaad te hoog is, alle aanslagen met dagtekening van 14 mei 2015 of later automatisch worden verminderd. Ook als er geen bezwaar is aangetekend.

Bron Belastingdienst

Hebt u een aanslag inkomstenbelasting ontvangen? En vindt u dat u te veel belasting over uw spaargeld moet betalen? Dan hoeft u daartegen geen bezwaar te maken.

Veel mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Zij zijn het er niet mee eens dat zij belasting moeten betalen over een verondersteld rendement van 4% over hun spaargeld. Zij vinden dat veronderstelde rendement te hoog als het om spaargeld gaat.

Wij hebben besloten deze kwestie via een speciale procedure aan de hoogste rechter voor te leggen.

Als de hoogste rechter vindt dat een verondersteld rendement van 4% over spaargeld inderdaad te hoog is, dan passen wij alle aanslagen met een dagtekening van 14 mei 2015 of later automatisch aan. Dat doen we ook als u geen bezwaar hebt gemaakt.