90%-regeling en de corona-crisis (thuiswerken)

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Om in Nederland recht te hebben op onder andere de hypotheekrenteaftrek en de volledige heffingskortingen moet 90% van het inkomen in Nederland belast zijn. Door de corona-crisis kan het zijn dat veel mensen thuis in Duitsland werken. Formeel dient dit salaris dan in Duitsland belast te worden. Hierdoor kan het zijn dat in Nederland niet meer voldaan wordt aan de …

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Uncategorized

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket.  Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)?  …

Corona maatregelen overheid

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting, Omzetbelasting

De Corona maatregelen van de overheid: 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen …

Aanpassing woonlandfactor Duitsland 2017, 2018 en 2019

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Over de jaren 2017, 2018 en 2019 is de woonlandfactor voor Duitsland te hoog vastgesteld. Het CAK zal automatisch (gecorrigeerde) afrekeningen verstrekken rekening houdende met de juiste woonlandfactor. In onder staande tabel kunt u de verschillen zien. Afhankelijk van het inkomen kan dit al snel een aantal honderden euro’s schelen. Jaar Oude woonlandfactor Oude bijdrage per maand (€) Nieuwe woonlandfactor …

Internationale fiscale gegevensuitwisseling

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Dit jaar heeft er een internationale fiscale gegevensuitwisseling plaatsgevonden tussen Nederland en andere Europese landen. Naar aanleiding hiervan sturen buitenlandse belastingdiensten steeds vaker informatiebrieven naar in het buitenland woonachtige Nederlanders. De buitenlandse Belastingdienst onderzoekt of er mogelijk een heffingsmogelijkheid in dit land land is. De laatste weken zien we deze brieven voornamelijk komen vanuit het Duitse Finanzamt en de Spaanse …

Daling woonlandfactor 2019 Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Uitvoeringsorganisatie CAK heeft voor 2019 nieuwe woonlandfactoren vastgesteld. De woonlandfactor voor Duitsland wordt in 2019 0,8701. Dit is verlaging ten opzichte van 2018. Het gevolg hiervan is dat afdrachten aan het CAK lager zullen uitvallen dan in 2019. Hierdoor zullen de pensioenuitkeringen netto hoger worden. De jaren er voor was er sprake van een stijging.  In onderstaande tabel ziet u …

Beperking heffingskortingen voor buitenlandse werknemers en gepensioneerden

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Vanaf 2019 hebben buitenlandse belastingplichtigen via de loonbelasting geen recht op het belastingdeel van de (algemene) heffingskorting. Hierdoor zal er vanaf 2019, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, meer loonbelasting verschuldigd zijn. Via de voorlopige teruggave 2019 kan het belastingdeel van de (algemene) heffingskorting alsnog maandelijkse worden teruggevraagd. Dit kan echter alleen als in één van de jaren ervoor …