Internationale fiscale gegevensuitwisseling

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Dit jaar heeft er een internationale fiscale gegevensuitwisseling plaatsgevonden tussen Nederland en andere Europese landen. Naar aanleiding hiervan sturen buitenlandse belastingdiensten steeds vaker informatiebrieven naar in het buitenland woonachtige Nederlanders. De buitenlandse Belastingdienst onderzoekt of er mogelijk een heffingsmogelijkheid in dit land land is. De laatste weken zien we deze brieven voornamelijk komen vanuit het Duitse Finanzamt en de Spaanse …

Daling woonlandfactor 2019 Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Uitvoeringsorganisatie CAK heeft voor 2019 nieuwe woonlandfactoren vastgesteld. De woonlandfactor voor Duitsland wordt in 2019 0,8701. Dit is verlaging ten opzichte van 2018. Het gevolg hiervan is dat afdrachten aan het CAK lager zullen uitvallen dan in 2019. Hierdoor zullen de pensioenuitkeringen netto hoger worden. De jaren er voor was er sprake van een stijging.  In onderstaande tabel ziet u …

Beperking heffingskortingen voor buitenlandse werknemers en gepensioneerden

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Vanaf 2019 hebben buitenlandse belastingplichtigen via de loonbelasting geen recht op het belastingdeel van de (algemene) heffingskorting. Hierdoor zal er vanaf 2019, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, meer loonbelasting verschuldigd zijn. Via de voorlopige teruggave 2019 kan het belastingdeel van de (algemene) heffingskorting alsnog maandelijkse worden teruggevraagd. Dit kan echter alleen als in één van de jaren ervoor …

Lagere pensioenuitkering – loon door niet toepassen van de algemene heffingskorting

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Niet in Nederland wonende werknemers en gepensioneerden ontvangen vanaf 2019 een lager bedrag aan loon en/of pensioen. Vanaf 2019 mag het belastingdeel van de heffingskortingen (met uitzondering van de arbeidskorting)  niet meer maandelijks met het loon en/of pensioen verrekend worden. Hierdoor zal er een hoger bedrag aan belasting worden ingehouden. Dit heeft tot gevolg dat het netto-inkomen lager uitvalt. Via …

Wederom forse stijging woonlandfactor 2018 Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Deze week zijn de woonlandfactoren 2018 gepubliceerd. De woonlandfactor voor Duitsland wordt in 2018 0,9559. Dit is wederom een aanzienlijk stijging ten opzicht van 2017. Het gevolg hiervan is dat afdrachten aan het CAK hoger zullen worden in 2018. Hierdoor zullen de pensioenuitkeringen netto lager gaan uitvallen. Deze stijging was ook de afgelopen jaren al het geval.  In onderstaand schema …

Onterechte brief aan buitenlandse belastingplichtigen over aangifte IB 2015

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Internationaal

De Belastingdienst heeft rond 15 april naar een te grote groep mensen de brief ‘Aangifte doen voor inkomstenbelasting’ met betrekking tot het belastingjaar 2015 gestuurd. In de brief staat dat er aangifte gedaan moet worden omdat er in 2015 waarschijnlijk geen recht was op de algemene heffingskorting. Wat nu? Een grote groep mensen ontvangen deze brief ten onrechte. De Belastingdienst …

Wiebes komt voor zomer terug op wet DBA

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat uiterlijk begin juli weten of de veelbesproken wet DBA ook volgend jaar opgeschort blijft. Dat heeft Wiebes donderdag laten weten aan de Tweede Kamer. Een ambtelijke werkgroep neemt momenteel de wet en de problemen die ermee gepaard gaan onder de loep. Onderzoek Door felle kritiek op de nieuwe wet DBA zag Wiebes zich genoodzaakt …

Forse stijging woonlandfactor 2017 Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Bij diverse landen is er in 2017 een flinke stijging van de woonlandfactor met  name voor Duitsland, Frankrijk, Zweden en Noorwegen. Hierdoor gaan uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden in 2017 een (aanzienlijk) hogere verdragsbijdrage betalen aan het CAK (voorheen zorginstituut Nederland). Voor 2017 is de woonlandfactor met Duitsland 0,8372. Voor 2016 was dit nog 0,7407. Dit is een stijging van 13%. De …