Vragen gesteld door Eerste Kamer over nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Luc ten BokumInternationaal

Naar aanleiding van het voorbereidende onderzoek in de Eerste Kamer van afgelopen 11 november over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland heeft de commissie enkele opmerken gemaakt en een aantal vragen gesteld. Er zijn onder meer vragen gesteld over belastingheffing van gepensioneerden, inwerkingtreding en de overgangsregeling van zes jaar. De leden van de fractie van het CDA wanneer het verdrag volgens de  regering in werking zal treden. Het wachten is nu op de beantwoording door de regering. Het lijkt erop dat de invoering van het belastingverdrag per 1 januari 2015 niet gehaald gaat worden. Een overzicht van de gestelde vragen treft u hier Verslag Eerste Kamer aan.

Mocht u  naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u ten alle tijde contact  met ons opnemen.