Uitspraken Hoge Raad inzake box 3 pas in augustus

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

De Hoge Raad zal niet eerder dan in augustus 2024 uitspraak doen in de vele rechtszaken die lopen over het geboden rechtsherstel inzake de box-3-heffing vanaf 2017. Dat meldt het FD. De zaken betreffen met name belastingplichtigen met ander vermogen dan bank- en spaartegoeden. Zij vinden dat het geboden herstel – dat opnieuw is gebaseerd op een forfaitair stelsel – …

Energietoeslag Duitsland voor pensioneerden

Luc ten BokumInkomstenbelasting, Internationaal

Wie in Duitsland woont, hier onbeperkt belastingplichtig is en uit een andere lidstaat van de Europese Unie een met het Duitse pensioen vergelijkbare uitkering ontvangt, kan een forfaitaire energietoeslag krijgen. In de periode van 9 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 moet hiervoor echter een aanvraag worden ingediend bij de Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See in 44781 Bochum. Het formulier …

90%-regeling en de corona-crisis (thuiswerken)

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Om in Nederland recht te hebben op onder andere de hypotheekrenteaftrek en de volledige heffingskortingen moet 90% van het inkomen in Nederland belast zijn. Door de corona-crisis kan het zijn dat veel mensen thuis in Duitsland werken. Formeel dient dit salaris dan in Duitsland belast te worden. Hierdoor kan het zijn dat in Nederland niet meer voldaan wordt aan de …

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Uncategorized

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket.  Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)?  …

Corona maatregelen overheid

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting, Omzetbelasting

De Corona maatregelen van de overheid: 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen …

Aanpassing woonlandfactor Duitsland 2017, 2018 en 2019

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Over de jaren 2017, 2018 en 2019 is de woonlandfactor voor Duitsland te hoog vastgesteld. Het CAK zal automatisch (gecorrigeerde) afrekeningen verstrekken rekening houdende met de juiste woonlandfactor. In onder staande tabel kunt u de verschillen zien. Afhankelijk van het inkomen kan dit al snel een aantal honderden euro’s schelen. Jaar Oude woonlandfactor Oude bijdrage per maand (€) Nieuwe woonlandfactor …

Internationale fiscale gegevensuitwisseling

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Dit jaar heeft er een internationale fiscale gegevensuitwisseling plaatsgevonden tussen Nederland en andere Europese landen. Naar aanleiding hiervan sturen buitenlandse belastingdiensten steeds vaker informatiebrieven naar in het buitenland woonachtige Nederlanders. De buitenlandse Belastingdienst onderzoekt of er mogelijk een heffingsmogelijkheid in dit land land is. De laatste weken zien we deze brieven voornamelijk komen vanuit het Duitse Finanzamt en de Spaanse …

Fiscale knelpunten grensarbeiders 2019

Luc ten BokumAlgemeen, Internationaal

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer de rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019. Het rapport treft u hier aan. Mocht u in praktijk tegen problemen aanlopen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.