Brief Belastingdienst inzake conserverend inkomen

Luc ten BokumInternationaal

De Belastingdienst heeft met dagtekening van 31 mei 2014 aan in Duitsland woonachtige personen brieven gestuurd inzake de nieuwe verjaringstermijn voor conserverende aanslagen. Wij hebben hierover contact gehad met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangegeven dat de brieven met betrekking tot de conserverende aanslagen ten onrechte zijn verstuurd. Deze brieven moeten als niet verzonden worden aangemerkt. Mocht u naar aanleiding van deze brieven vragen hebben of over de conserverende aanslag, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.