VAR Webmodule in aankomst

Luc ten BokumAlgemeen

Wel of geen ondernemer Fiscaal ondernemerschap blijft voor discussie zorgen in de praktijk. Een heldere regeling is er niet. Wel kan worden uitgegaan van een aantal specifieke kenmerken. Zo moet er onder meer sprake zijn van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid en deelname aan het economisch verkeer. Ook dient u als ondernemer ondernemersrisico te lopen, zoals het risico …

Gestolen administratie is eigen verantwoordelijkheid

Luc ten BokumAlgemeen

U bent verantwoordelijk voor de administratie en heeft daarin ook een bewaarplicht van 7 jaar. Dit is volgens de rechter ook het geval als de administratie gestolen wordt. De casus was als volgt. De administratie en een usbstick met de digitale versie daarvan lagen in een auto, die op een afgesloten terrein geparkeerd stond. De volgende dag bleek de auto …

Brief Belastingdienst inzake conserverend inkomen

Luc ten BokumInternationaal

De Belastingdienst heeft met dagtekening van 31 mei 2014 aan in Duitsland woonachtige personen brieven gestuurd inzake de nieuwe verjaringstermijn voor conserverende aanslagen. Wij hebben hierover contact gehad met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangegeven dat de brieven met betrekking tot de conserverende aanslagen ten onrechte zijn verstuurd. Deze brieven moeten als niet verzonden worden aangemerkt. Mocht u naar aanleiding …

Crisisheffing 2013 niet in strijd met Europees Recht

Luc ten BokumInternationaal

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de zogenoemde crisisheffing van het kabinet niet in strijd is met de wet en internationale verdragen. Een aantal werkgevers was naar de rechter gestapt om bezwaar te maken tegen de crisisheffing. De rechtbank verwerpt deze bezwaren, omdat belastingwetgeving deze heffing niet in de weg staat. De werkgevers deden een beroep op het recht …