Brief Belastingdienst inzake geen aangifte doen over 2015

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Een aantal (buitenlands) belastingplichtigen heeft van de Belastingdienst een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat het doen van de aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen over 2015 niet verplicht is, dit omdat uit de aangifte over 2014 geen teruggave of nabetaling volgde. Naar onze mening zijn deze brieven in veel gevallen ten onrechte verstuurd, dit omdat over 2014 wel degelijk een teruggave volgde.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan vernemen wij deze graag.