Compensatieregeling met Duitsland – Duitse premies tellen niet mee

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Duitse sociale premies tellen voor grensarbeiders die in Duitsland werken niet mee bij de berekening van de vermindering die zij kunnen krijgen op grond van de compensatieregeling. De Duitse sociale premies zijn niet vergelijkbaar met de Nederlandse premie volksverzekeringen.

Hierover is op 26 mei 2016 tussen Duitsland en Nederland een overeenkomst gesloten. De overeenkomst treft u hier aan. Het Belastingverdrag Nederland-Duitsland van 2012 bevat een compensatieregeling voor de grensarbeider die inwoner is van Nederland en loon verkrijgt uit Duitsland dat op basis van het Verdrag in Duitsland mag worden belast. Doel van deze compensatieregeling is dat de grensarbeider zijn eventuele aftrekposten in Nederland (bijvoorbeeld hypotheekrente voor de eigen woning, persoonsgebonden aftrekposten) kan vergelden. De compensatieregeling vindt toepassing met ingang van belastingjaar 2016.

Dat bij de berekening van de compensatie de Duitse sociale premies niet meetellen, is in lijn met de toepassing van de compensatieregeling voor de grensarbeiders die in België werken (als onderdeel van het Nederlands-Belgische belastingverdrag van 2001).

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of willen weten welke gevolgen deze compensatie regeling voor u heeft, dan kunt vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Over een paar dagen zullen wij op onze website een aantal voorbeelden uitwerken.