Compensatieregeling voor grensarbeiders in Duitsland

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Bij de invoering van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland op 1 januari 2016 is er voor grensarbeiders in Duitsland een compensatieregeling gekomen. Als iemand in Duitsland werkt, zal Duitsland (in de meeste gevallen) ook belasting heffen over deze inkomsten. In Nederland is dan geen inkomstenbelasting verschuldigd. Deze persoon zal meestal ook in Duitsland verzekerd zijn en betaald hierdoor in Nederland geen premie volksverzekeringen viagra ohne rezept.

Heeft de betreffende grensarbeider in Nederland aftrekposten (hypotheekrente eigen woning, persoonsgebonden aftrek)? Dan leiden deze aftrekposten niet tot een teruggaaf van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Er wordt immers alleen in Duitsland belasting geheven. Hierdoor kan het voorkomen dat u nu meer belasting moet betalen dan wanneer u in Nederland zou werken. Om dit financiële nadeel te compenseren, is in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland een compensatieregeling opgenomen.

Met een beroep op de compensatieregeling kan er in Nederland mogelijk recht bestaan op een financiële compensatie wegens het niet kunnen aftrekken van bijvoorbeeld hypotheekrente en/of persoonsgebonden aftrek.

De compensatie wordt berekend door het verschil te nemen tussen:

  • het totaalbedrag van de belasting en eventueel premie volksverzekeringen die u in Nederland betaalt, opgeteld bij de belasting die u in Duitsland daadwerkelijk betaalt, en
  • het bedrag dat u in Nederland aan belasting en premie volksverzekeringen zou betalen als de in Duitsland belaste inkomsten uit werk ook in Nederland belastbaar zouden zijn.

Onlangs is aangeven dat de Duitse premie niet meetellen voor de berekening van de financiële compensatie.

In een ander nieuwsbericht hebben wij een aantal voorbeelden voor u uitgewerkt.

Mochten er vragen zijn over de compensatieregeling, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.