Daling woonlandfactor 2019 Duitsland

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Uitvoeringsorganisatie CAK heeft voor 2019 nieuwe woonlandfactoren vastgesteld. De woonlandfactor voor Duitsland wordt in 2019 0,8701. Dit is verlaging ten opzichte van 2018. Het gevolg hiervan is dat afdrachten aan het CAK lager zullen uitvallen dan in 2019. Hierdoor zullen de pensioenuitkeringen netto hoger worden. De jaren er voor was er sprake van een stijging.  In onderstaande tabel ziet u de woonlandfactoren van de laatste jaren:

2014 0,7078

2015 0,7407

2016 0,7407

2017 0,8372

2018 0,9559

2019 0,8701

Mochten hierover vragen zijn, dan verneem ik deze graag.