Fouten in goedgekeurde modelovereenkomsten

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Ja, het kan maar zo. U denkt: ‘Ik zit goed, want ik heb een goedgekeurde modelovereenkomst’. Maar nee, het blijkt dat de Belastingdienst overeenkomsten heeft goedgekeurd waarin staat dat de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst. Een opdrachtgever mag de loonheffing verhalen, maar de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw niet. Een dergelijk verhaalbeding in een overeenkomst is nietig. Sterker nog, als u als opdrachtgever de premies toch verhaalt, krijgt u een gevangenisstraf of een geldboete.

Herstel op komst Hoe dit heeft kunnen gebeuren is een raadsel. De Belastingdienst wijst namelijk nota bene zelf op dit verhaalverbod in de toelichting bij een aantal modelovereenkomsten. Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd dat de Belastingdienst bij de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten voortaan verder zal kijken dan alleen de bepalingen die van belang zijn voor de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Er komt een uitgebreide juridische toetsing die gereed zal zijn in het vierde kwartaal van 2016. Alle niet-fiscale bepalingen die overduidelijk fout zijn, worden voor zover mogelijk al eerder uit de overeenkomsten gehaald.

Het betreft de volgende overeenkomsten:
• inhuur externe deskundigheid;

• muziekonderwijzer;

• tennisleraar;

• tandheelkundige dienstverlening;

• vervoersovereenkomst eigen rijder individueel;

• tijdelijke waarneming verloskundige;

• thuiszorg via zorginstelling;

• praktijkmedewerking tandartsen;

• praktijkwaarneming tandartsen;

• incidentele waarneming huisarts;

• duurwaarneming huisarts.