Corona maatregelen overheid

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting, Omzetbelasting

De Corona maatregelen van de overheid: 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen …

Beperking heffingskortingen voor buitenlandse werknemers en gepensioneerden

Luc ten BokumInkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Vanaf 2019 hebben buitenlandse belastingplichtigen via de loonbelasting geen recht op het belastingdeel van de (algemene) heffingskorting. Hierdoor zal er vanaf 2019, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, meer loonbelasting verschuldigd zijn. Via de voorlopige teruggave 2019 kan het belastingdeel van de (algemene) heffingskorting alsnog maandelijkse worden teruggevraagd. Dit kan echter alleen als in één van de jaren ervoor …

Lagere pensioenuitkering – loon door niet toepassen van de algemene heffingskorting

Luc ten BokumInkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Niet in Nederland wonende werknemers en gepensioneerden ontvangen vanaf 2019 een lager bedrag aan loon en/of pensioen. Vanaf 2019 mag het belastingdeel van de heffingskortingen (met uitzondering van de arbeidskorting)  niet meer maandelijks met het loon en/of pensioen verrekend worden. Hierdoor zal er een hoger bedrag aan belasting worden ingehouden. Dit heeft tot gevolg dat het netto-inkomen lager uitvalt. Via …

Inspecteur mag ANPR-foto’s niet gebruiken

Luc ten BokumAlgemeen, Loonbelasting

De Hoge Raad heeft op 24 december 2017 (nr. 15/05826, ECLI:NL:HR:2017:288) geoordeeld dat de inspecteur voor de controle van rittenregistraties in het kader van privégebruik van een auto van de zaak, geen gebruik mag maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. Het privéleven van de betrokkenen wordt geraakt en hiervoor ontbreekt een voldoende precieze wettelijke grondslag.   Commentaar Indien met een …

Wiebes komt voor zomer terug op wet DBA

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat uiterlijk begin juli weten of de veelbesproken wet DBA ook volgend jaar opgeschort blijft. Dat heeft Wiebes donderdag laten weten aan de Tweede Kamer. Een ambtelijke werkgroep neemt momenteel de wet en de problemen die ermee gepaard gaan onder de loep. Onderzoek Door felle kritiek op de nieuwe wet DBA zag Wiebes zich genoodzaakt …

Inhouding loonheffing vanaf 2017 voor in Duitsland wonende gepensioneerden

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is afgelopen 1 januari 2016 in werking getreden. In het nieuwe verdrag is bepaald dat onder andere pensioen- en lijfrente-inkomsten in Nederland belast gaan worden als het totaal bedrag aan uitkeringen op jaarbasis meer dan € 15.000 bedraagt. Voor 2016 kon nog gebruik worden gemaakt  van de algemene overgangsregeling, waarbij de pensioen- en lijfrente-inkomsten in …

Fouten in goedgekeurde modelovereenkomsten

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Ja, het kan maar zo. U denkt: ‘Ik zit goed, want ik heb een goedgekeurde modelovereenkomst’. Maar nee, het blijkt dat de Belastingdienst overeenkomsten heeft goedgekeurd waarin staat dat de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst. Een opdrachtgever mag de loonheffing verhalen, maar de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw niet. Een dergelijk verhaalbeding …

VAR definitief exit per 1 mei: wat nu?

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Na veel getouwtrek is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot 1 mei 2017 de tijd om modelovereenkomsten te maken die de Belastingdienst goedkeurt of om maatregelen te treffen waaruit blijkt dat de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is. Nietsdoen is in ieder geval geen optie, …

150 kilometercriterium bij de 30%-regeling is volgens Advocaat Generaal Niessen EU-proof

Luc ten BokumInkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Volgens Advocaat Generaal Niessen is de in de 30%-regeling opgenomen 150 kilometergrens EU-proof. Volgens de Advocaat Generaal kan de 150 kilometergrens hierdoor in stand blijven. Zijn conclusie geldt als advies voor de Hoge Raad. Het wachten is op de uitspraak van de Hoge Raad. Mocht de Hoge Raad het advies volgen, dan zullen veel personen niet meer in aanmerking komen …