Geen voorlopige aanslag voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Van de Belastingdienst hebben wij zojuist vernomen dat in verband met de nieuwe regels omtrent de Nederlandse belastingplicht, aan kwalificerende buitenlands belastingplichtigen geen voorlopige aanslag zal worden opgelegd. Het is de bedoeling dat aan kwalificerende buitenlands belastingplichtigen binnen één jaar na indiening van de aangifte gelijk een definitieve aanslag zal worden opgelegd.

Wilt u niet wachten op de definitieve aanslag, dan kan er een verzoek worden ingediend voor het opleggen van een voorlopige aanslag generisches viagra. De voorlopige aanslag zal dan met ongeveer zes tot acht weken worden opgelegd. De Belastingdienst gaf nadrukkelijk aan dat er sprake is van een verzoek en dat de kans aanwezig dat aan het verzoek niet wordt tegemoet gekomen.

Dit alles in het kader van “leuker kunnen we het niet maken wel makkelijker”.

Mochten hierover vragen zijn, dan verneem ik deze graag.