Gevolgen voor gepensioneerden van einde algemene overgangsregeling nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Zoals bekend is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland per 1 januari 2016 in werking getreden. Voor de meeste gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden zal de belasting na invoering van het nieuwe verdrag overgaan naar Nederland. Dit is het geval wanneer de jaarlijkse uitkeringen meer bedragen dan € 15.000 bruto. Op grond van de algemene overgangsbepaling kan er voor 2016 gekozen worden om op deze uitkeringen het “oude” belastingverdrag nog te laten toepassen. De uitkeringen zijn dan ook in 2016 nog in Duitsland belast. Vanaf 2017 worden de uitkeringen in Nederland belast wanneer de totale uitkeringen meer bedragen dan € 15.000.

In bepaalde gevallen kan er in Nederland gebruik worden gemaakt van de tijdelijke overgangsregeling. Zie voor de voorwaarden het artikel “Werking tijdelijke overgangsregeling gepensioneerden”. Op grond van deze tijdelijke overgangsregeling worden de pensioenen en andere uitkeringen in Nederland de eerste zes jaar mogelijk tegen een lager belastingtarief belast. De pensioenfondsen en de uitkerende instanties zullen echter volledig belasting gaan inhouden. Wilt u vooraf al gebruik maken van de belastingvermindering op basis van de tijdelijke overgangsregeling en mogelijke aftrek van hypotheekrente dan kan verzocht worden op een voorlopige teruggave. Maandelijks ontvangt u dan al een deel van de te veel ingehouden loonbelasting terug in plaats van na afloop van 2017.

Mocht u behoefte hebben aan een voorlopige aanslag over 2017, dan vernemen wij dit graag van u.