Inkomensverklaring kwalificerende buitenlandse belastingplichte

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Voor in het buitenland woonachtige personen welke in Nederland in aanmerking willen komen voor onder andere hypotheekrenteaftrek moeten vanaf 2015 voldoen aan de voorwaarden van de kwalificerende belastingplicht. Zie hiervoor het nieuwsbericht “kwalificerende-binnenlandse-belastingplicht”. Voldoet u aan de eisen, dan zal bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen ook een inkomensverklaring kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (EU/EER-formulier) moeten worden ingediend. Een blanco inkomensverklaring treft u hier aan.

Deze inkomensverklaring moet ondertekend worden door de buitenlandse belastingdienst. Van diverse kanten hebben wij vernomen dat het Duitse Finanzamt de inkomensverklaringen (vooralsnog) niet gaat ondertekenen. Het gevolg hiervan kan zijn, dat de Nederlandse belastingdienst stelt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichte. Hierdoor vervalt wellicht de hypotheekrenteaftrek in Nederland van de in Duitsland gelegen eigen woning. Ondertussen vindt er bij de Nederlandse Belastingdienst overleg plaats hoe hiermee moet worden omgegaan. Als het Finanzamt de  verklaringen inderdaad niet gaat ondertekenen, dan zal er, naar mijn mening, een oplossing moeten worden bedacht. Zodra hier meer over bekend is, zal ik u dit via de website laten weten.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben , dan zijn wij graag bereid uw vragen te beantwoorden.