Inwerkingtreding nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Afgelopen 1 januari is het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking getreden. Vooral voor in Duitsland woonachtige gepensioneerden heeft de invoering van het nieuwe belastingverdrag grote fiscale gevolgen. Onder het oude belastingverdrag komt de belastingheffing over particuliere pensioenen toe aan het woonland (Duitsland). Duitsland kent een gunstige belastingheffing voor pensioeninkomsten. Het gevolg hiervan is dat Duitsland geen of weinig belasting heft over particuliere pensioeninkomsten. In het nieuwe/huidige belastingverdrag is bepaald dat de belastingheffing over deze pensioeninkomsten in het woonland (Duitsland) worden belast als de totale pensioenuitkeringen minder bedrag dan € 15.000 op jaarbasis. Bedragen de pensioeninkomsten meer dan € 15.000 dan komt de heffing toe aan het uitkeringsland (Nederland). In Nederland worden de volledige pensioeninkomsten tegen het progressieve belastingtarief belast.

Door de invoering van het nieuwe belastingverdrag per 1 januari 2016 zullen de meeste in Duitsland woonachtige gepensioneerden meer belasting gaan betalen. Gelukkig kan er voor 2016 nog een beroep worden gedaan op de algemene overgangsregeling van het nieuwe belastingverdrag. Met een beroep op deze algemene overgangsregeling kunnen de pensioeninkomsten in 2016 nog belast worden met toepassing van het oude belastingverdrag. De pensioeninkomsten blijven dan ook in 2016 in Duitsland belast. Een beroep op de overgangsregeling kan u hierdoor een aanzienlijke belastingbesparing opleveren.

Daarnaast kan onder bepaalde voorwaarden in Nederland nog gebruik worden gemaakt van de tijdelijke overgangsregeling. Hierbij worden de pensioeninkomsten de eerste zes jaar in Nederland tegen een lager belastingtarief belast. Eén van de voorwaarden is dat u vanaf april 2012 onafgebroken in Duitsland heeft gewoond.

 

Graag adviseren wij u over de wijzigen in het nieuwe belastingverdrag.