Kwalificerende binnenlandse belastingplicht

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Vanaf 1 januari 2015 komt u als inwoner van Duitsland (buitenland) in Nederland alleen in aanmerking voor aftrekposten, waaronder de hypotheekrente voor de in het buitenland gelegen eigen woning, als u voldoet aan de voorwaarden voor een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Er is geen keuzemogelijkheid meer.

Wanneer voldoet u aan de voorwaarden voor een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige?

Als voorwaarde om aangemerkt te worden als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, geldt dat minimaal 90% van uw totale inkomen in Nederland moet zijn belast. Het gaat hierbij om het zogenaamde wereldinkomen. Hiertoe worden onder meer gerekend uw looninkomsten, pensioeninkomsten, vermogensinkomsten.   Wordt voldaan aan de eis dat 90% van het totale inkomen in Nederland is belast, dan wordt men aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Er bestaat dan in Nederland recht op de aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek voor een in het buitenland gelegen eigen woning.

Wordt niet voldaan aan de eisen van een kwalificerende belastingplichtige, dan bestaat er geen recht op bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek.

Let op:

De voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige gelden per persoon. Bij gehuwden/fiscaal partners en gezamenlijke eigendom van de eigen woning zullen beide personen aan de voorwaarde moeten voldoen. Hierbij moet dan 90% van het totale “gezinsinkomen” in Nederland belast zijn. Wordt aan deze voorwaarde voldaan, dan is de gehele hypotheekrente aftrekbaar in Nederland.

Wordt “gezamenlijk” niet aan de voorwaarde voldaan, dan dient per persoon bekeken te worden of aan de 90%-eis wordt voldaan. Voldoet één van de partners aan de 90%-eis, dan is bij gezamenlijk eigendom van de eigen woning nog maar de helft van de hypotheekrente aftrekbaar! Voldoen beiden niet aan de 90%-eis dan is de gehele hypotheekrente niet meer aftrekbaar!

Jaarlijkse beoordeling

Elk jaar zal door de Nederlandse Belastingdienst beoordeeld worden of 90% van het totale inkomen in Nederland is belast. Voor deze beoordeling zult u van de belastingautoriteit van uw woonland een inkomensverklaring moeten kunnen overleggen. Aan de hand van deze verklaring kan de Nederlandse Belastingdienst beoordelen of u voldoet aan de 90%-eis.

Wij hebben vernomen dat de Duitse Belastingdienst de Nederlandse inkomensverklaringen (nog) niet gaat ondertekenen. Hierdoor kan het langer duren voordat de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen worden behandeld/afgewikkeld. Dit punt heeft onze aandacht en wij zullen deze problemen bij de betreffende instanties aankaarten.

Let op met buitenlandse inkomsten of vermogensinkomsten/spaartegoeden

Geniet u of uw partner Duitse inkomsten, zoals bijvoorbeeld een mini-job of een “normale” baan in Duitsland, dan kan dit gevolgen hebben voor het wel of niet voldoen aan de 90%-eis. Met als gevolg dat bijvoorbeeld de hypotheekrente niet meer of voor de helft aftrekbaar is.

Ditzelfde geldt ook voor vermogensinkomsten/spaartegoeden viagra tablette. Op grond van het oude en nieuwe belastingverdrag met Duitsland is de belastingheffing over spaartegoeden toegewezen aan Duitsland. Dit kan ook gevolgen hebben voor het wel of niet voldoen aan de 90%-eis. Met als gevolg dat bijvoorbeeld de hypotheekrente niet meer of voor de helft aftrekbaar is.

Is er een overgangsregeling?

Er is geen overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2015 treedt de term kwalificerende buitenlandse belastingplichtige in werking en is er geen keuzemogelijkheid meer. Hierdoor is van belang om vooraf te weten of wordt voldaan aan de voorwaarden voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Graag adviseren wij u over de nieuwe regels met betrekking tot de kwalificerende belastingplicht.