Let op: verzoek teruggaaf EU btw vóór 1 oktober 2015

Luc ten BokumInternationaal, Omzetbelasting

Ondernemers die met btw belaste prestaties verrichten, kunnen de aan hen gefactureerde btw voor zakelijke uitgaven in hun periodieke aangifte verrekenen als voorbelasting. Voor de teruggaaf van btw op facturen uit een andere EU-lidstaat moet echter een apart verzoek worden ingediend. Wellicht is dit van belang voor uw cliënten. Het verzoek om teruggaaf van btw over 2014 uit een andere EU-lidstaat dient vóór 1 oktober 2015 te worden gedaan via een portal van de Belastingdienst. De Belastingdienst zal het verzoek doorsturen naar de betreffende EU-lidstaat. Als het teruggaafverzoek niet tijdig wordt gedaan, dan neemt de andere EU-lidstaat het mogelijk niet in behandeling. Teruggaaf van de btw via deze procedure is overigens niet mogelijk als er in de andere EU-lidstaat aangifte omzetbelasting moest worden gedaan.

Om het verzoek om teruggaaf te doen, zijn inloggegevens nodig die (als deze niet eerder zijn toegekend) via een formulier op de website van de Belastingdienst kunnen worden aangevraagd. Let op het toekennen van de inloggegevens duurt een aantal weken. Desgewenst kunnen wij u met het terugvragen van de buitenlandse omzetbelasting helpen.