Corona maatregelen overheid

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting, Omzetbelasting

De Corona maatregelen van de overheid: 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen …

Let op: verzoek teruggaaf EU btw vóór 1 oktober 2015

Luc ten BokumInternationaal, Omzetbelasting

Ondernemers die met btw belaste prestaties verrichten, kunnen de aan hen gefactureerde btw voor zakelijke uitgaven in hun periodieke aangifte verrekenen als voorbelasting. Voor de teruggaaf van btw op facturen uit een andere EU-lidstaat moet echter een apart verzoek worden ingediend. Wellicht is dit van belang voor uw cliënten. Het verzoek om teruggaaf van btw over 2014 uit een andere …