Nadere memorie van antwoord op nieuw belastingverdrag met Duitsland

Luc ten BokumInkomstenbelasting, Internationaal

De vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer heeft op 17 maart nadere opmerkingen geplaatst en heeft nadere vragen gesteld. Het betreft hier de leden van de fracties van VVD en CDA. Beide fracties kunnen zich vinden in een belastingheffing door de bronstaat. Het CDA is echter van mening dat ondanks de eenzijdige door Nederland voorgestelde overgangsregeling en de algemene overgangsregeling van één jaar, voor in Duitsland woonachtige gepensioneerden met een bedrijfspensioenen boven € 15.000 er aanzienlijke inkomensverschillen kunnen optreden.  Het CDA heeft de regering gevraagd om de eenzijdige overgangsregeling te verruimen. Het wachten is op het antwoord van de regering. Het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer kunt u vinden op Verslag van de vaste commissie voor financiën (Eerste Kamer)