Voorbeelden compensatieregeling grensarbeiders in Duitsland

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

In een eerder nieuwsbericht hebben wij de compensatieregeling met Duitsland behandeld. Graag willen wij u aan de hand van een aantal voorbeelden de mogelijke financiële compensatie berekenen.

Voorbeeld 1.

Alleenstaande ( Steuerklasse I) woont in Nederland in een eigen woning. Zijn brutoloon in Duitsland bedraagt € 43.055. Hierover is hij in Duitsland (zonder rekening te houden met Duitse aftrekposten m.u.v. sociale premies) € 7.790 aan belasting verschuldigd. De aftrek van de Nederlandse eigen woning bedraagt € 5.000. Als zijn Duitse inkomen in Nederland belast zou zijn, dan zou in Nederland € 6.749 aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betaald hebben. Omdat hij in Nederland minder belasting verschuldigd zou zijn, heeft hij in Nederland recht op een financiële compensatie van € 1.041 (gerekend met belastingcijfers 2015).

 

Voorbeeld 2.

Gehuwde (Steuerklasse III) woont in Nederland en werkt in Duitsland. Zijn brutoloon bedraagt € 50.775. Zijn partner heeft geen inkomen. Samen hebben ze twee kinderen. In Duitsland (zonder rekening te houden met Duitse aftrekposten m.u.v. sociale premies) is hij € 5.922 aan belasting verschuldigd. De aftrek van de Nederlandse eigen woning bedraagt € 10.000. Als zijn Duitse inkomen in Nederland belast zou zijn, dan zou in Nederland € 10.419  aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betaald hebben. Omdat hij in Duitsland minder belasting verschuldigd is, dan hij in Nederland verschuldigd zou zijn, heeft hij in Nederland geen recht op een financiële compensatie. In dit geval zal er gebruikt worden gemaakt van de stallingsregeling / doorschuifregeling. Hierbij wordt een deel van de vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting voor de Duitse inkomsten gestald voor komende jaren. Op het moment dat er weer Nederlandse inkomsten genoten worden, wordt alsnog een deel van de Duitse inkomsten vrijgesteld (gerekend met belastingcijfers 2015).

 

Conclusie

De nieuwe compensatieregeling met Duitsland zal in eerste instantie alleen van toepassing zijn op grensarbeiders welke in Steuerklasse 1 zitten. Afhankelijk van de Nederland en Duitse aftrekposten zal er mogelijk recht bestaan op een financiële compensatie.  Een eventueel voordeel zal per persoon berekend moeten worden en zal voor iedere grensarbeider anders uitvallen. Grensarbeiders in Steuerklasse 3 zullen naar alle waarschijnlijkheid geen voordeel hebben bij de nieuwe compensatieregeling. Door de verruiming van de Duitse “splittingverfahren” zullen meer grensarbeiders gebruik kunnen maken van Steuerklasse 3. Hierdoor kan in Duitsland een extra voordeel worden behaald. Mocht de compensatieregeling geen voordeel opleveren, dan kan altijd nog gebruik worden gemaakt van de stallingsregeling / doorschuifregeling.

Mochten er vragen zijn over de compensatieregeling of wilt u uw situatie bespreken, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.