Wellicht al aanpassing op kwalificerende buitenlandse belastingplicht / keuzerecht?

Luc ten BokumInkomstenbelasting, Internationaal

Een inwoner van Duitsland, de heer Kieback, heeft in de eerste drie maanden van 2005 uitsluitende inkomsten uit Nederland genoten. Na deze drie maanden in hij geëmigreerd naar de Verenigde Staten. De advocaat-generaal van het Hof van Justitie de heer Sharpston, heeft op 5 maart 2015 het standpunt ingenomen dat de heer Kieback ook zonder een beroep op de keuzeregeling ex artikel 2.5 wet o p de Inkomstenbelasting 2001 recht heeft op aftrek van de gebruikelijke aftrekposten, inclusief de hypotheekrente over het inkomen van de eerste drie maanden.

Als het Hof van Justitie het standpunt van de advocaat-generaal volgt, zal Nederland de regeling rondom het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen en de kwalificerende buitenlandse belastingplicht wellicht moeten aanpassen. Wordt vervolgd.