150 kilometercriterium bij de 30%-regeling is volgens Advocaat Generaal Niessen EU-proof

Luc ten BokumInkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Volgens Advocaat Generaal Niessen is de in de 30%-regeling opgenomen 150 kilometergrens EU-proof. Volgens de Advocaat Generaal kan de 150 kilometergrens hierdoor in stand blijven. Zijn conclusie geldt als advies voor de Hoge Raad. Het wachten is op de uitspraak van de Hoge Raad. Mocht de Hoge Raad het advies volgen, dan zullen veel personen niet meer in aanmerking komen voor de 30%-regeling.