Inhouding loonheffing vanaf 2017 voor in Duitsland wonende gepensioneerden

Luc ten BokumAlgemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is afgelopen 1 januari 2016 in werking getreden. In het nieuwe verdrag is bepaald dat onder andere pensioen- en lijfrente-inkomsten in Nederland belast gaan worden als het totaal bedrag aan uitkeringen op jaarbasis meer dan € 15.000 bedraagt. Voor 2016 kon nog gebruik worden gemaakt  van de algemene overgangsregeling, waarbij de pensioen- en lijfrente-inkomsten in Duitsland belast zijn.

Vanaf 2016 zullen pensioen- en lijfrente-inkomsten in Nederland belast gaan worden als de totale uitkeringen op jaarbasis meer dan € 15.000 bedragen. Diverse pensioenfondsen/verzekeraars versturen nu brieven aan de deelnemers met de mededeling dat vanaf 2017 in Nederland (weer) loonheffing zal worden ingehouden. Hierbij moet onder andere gelet worden op het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting.

Als het totaal bedrag van de uitkeringen op jaarbasis lager is dan € 15.000, dan zal een (nieuw) verzoek tot vrijstelling van inhouding van loonheffing moeten worden ingediend bij de Belastingdienst Buitenland.

Personen die vanaf april 2012 onafgebroken in Duitsland wonen, kunnen wellicht over een periode van vijf/zes jaar nog gebruik maken van een lager belastingtarief in Nederland.  Dit verlaagde tarief zal worden berekend in de aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of willen weten welke gevolgen dit voor u heeft, dan vernemen wij dit graag.