Nieuw belastingverdrag met Duitsland inwerking per 1 januari 2016

Luc ten BokumInkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Naar aanleiding van de gestelde vragen in de Eerste Kamer over het nieuwe belastingverdrag met Duitsland heeft de Staatssecretaris van Financiën de heer Wiebes in de memorie van antwoord aangegeven dat het nieuwe belastingverdrag niet per 1 januari 2015 in werking zal treden, maar op 1 januari 2016. De memorie van antwoord treft u hier aan Memorie van Antwoord nieuw belastingverdrag Duitsland

De nadere procedure over het nieuwe belastingverdrag met Duitsland wordt op 16 december in de Eerste Kamer besproken.