Overgangsrecht nieuw belastingverdrag met Duitsland

Luc ten BokumInkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Per 1 januari 2016 treedt het nieuwe belastingverdrag  met Duitsland in werking. Voor veel gepensioneerden heeft de invoering van dit nieuwe belastingverdrag nadelig gevolgen. Bedragen de pensioenuitkeringen uit Nederland meer dan € 15.000 op jaarbasis, dan worden de pensioeninkomsten vanaf 2016 weer in Nederland belast. Voor 2016 kan echter, op grond van de algemene overgangsregeling, nog gekozen worden voor toepassing van de regels van het oude/huidige belastingverdrag met Duitsland. Met een beroep op deze algemene overgangsregeling blijven de pensioenen ook in 201 nog in Duitsland belast.

De Belastingdienst verstuurd op dit moment brieven aan de betreffende belastingplichtigen inzake de toepassing van de overgangsregeling. Als een belastingplichtige gebruik wil maken van de algemene overgangsregeling, dan zal op de achterzijde van deze brief verklaard moeten worden dat er gebruik wordt gemaakt van de overgangsregeling. Deze verklaring  moet begin oktober 2015 binnen zijn bij de Belastingdienst. De eerder verleende vrijstelling tot inhouding van loonbelasting zal dan automatisch worden verlengd.

Wij helpen u graag met uw keuze.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen  hebben, dan verneem ik deze graag.