Verhoging tarief inkomstenbelasting 2015 verlaging tarief premie volksverzekeringen 2015

Luc ten BokumInkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Door het aannemen van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de regering de tarieven in de eerste twee belastingschijven gewijzigd. Deze wet vervangt vanaf 1 januari 2015 de AWBZ. Omdat een deel van de zorgtaken per 1 januari 2015 overgaan naar de Gemeenten is besloten het tarief van de premie volksverzekeringen in 2015 te verlagen met 3%. Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf bedraagt in 2015 8,35% en in de tweede belastingschijf 13,85%. Ter vergelijking, in 2012 bedroeg het belastingtarief in de eerste belastingschijf nog 1,95%. Gelijktijdig wordt het tarief in de inkomstenbelasting in de eerste twee belastingschijven verhoogt met 3%.

Voor de  meeste personen zal deze tariefsaanpassing geen gevolgen hebben. Voor personen welke alleen in Nederland belastingplichtig zijn, bijvoorbeeld buitenlandse werknemers welke in Nederland gedetacheerd zijn, kan deze tariefswijziging een belastingnadeel met zich meebrengen van +/- € 1.000. Ook kan het gevolgen hebben voor salary-split situaties. Zijn personen alleen in Nederland sociaal verzekerd dan kan deze tariefswijziging juist een voordeel opleveren.

Mocht u naar aanleiding van deze aanpassing nog vragen, dan kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen.