Daling woonlandfactor 2019 Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Uitvoeringsorganisatie CAK heeft voor 2019 nieuwe woonlandfactoren vastgesteld. De woonlandfactor voor Duitsland wordt in 2019 0,8701. Dit is verlaging ten opzichte van 2018. Het gevolg hiervan is dat afdrachten aan het CAK lager zullen uitvallen dan in 2019. Hierdoor zullen de pensioenuitkeringen netto hoger worden. De jaren er voor was er sprake van een stijging.  In onderstaande tabel ziet u …

Beperking heffingskortingen voor buitenlandse werknemers en gepensioneerden

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Vanaf 2019 hebben buitenlandse belastingplichtigen via de loonbelasting geen recht op het belastingdeel van de (algemene) heffingskorting. Hierdoor zal er vanaf 2019, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, meer loonbelasting verschuldigd zijn. Via de voorlopige teruggave 2019 kan het belastingdeel van de (algemene) heffingskorting alsnog maandelijkse worden teruggevraagd. Dit kan echter alleen als in één van de jaren ervoor …

Lagere pensioenuitkering – loon door niet toepassen van de algemene heffingskorting

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Niet in Nederland wonende werknemers en gepensioneerden ontvangen vanaf 2019 een lager bedrag aan loon en/of pensioen. Vanaf 2019 mag het belastingdeel van de heffingskortingen (met uitzondering van de arbeidskorting)  niet meer maandelijks met het loon en/of pensioen verrekend worden. Hierdoor zal er een hoger bedrag aan belasting worden ingehouden. Dit heeft tot gevolg dat het netto-inkomen lager uitvalt. Via …

Verhuizing LTB Belastingadvies

Luc ten Bokum Algemeen

Mede in verband met de groei van de onderneming is LTB Belastingadvies vanaf maandag 8 oktober 2018 gevestigd aan de Demmersweg 92. De overige contactgegevens zijn niet veranderd.

Wederom forse stijging woonlandfactor 2018 Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Deze week zijn de woonlandfactoren 2018 gepubliceerd. De woonlandfactor voor Duitsland wordt in 2018 0,9559. Dit is wederom een aanzienlijk stijging ten opzicht van 2017. Het gevolg hiervan is dat afdrachten aan het CAK hoger zullen worden in 2018. Hierdoor zullen de pensioenuitkeringen netto lager gaan uitvallen. Deze stijging was ook de afgelopen jaren al het geval.  In onderstaand schema …

Eindejaarstips 2017

Luc ten Bokum Algemeen

Hier treft u de eindejaarstips 2017 van het Register Belastingadviseurs. Mochten er naar aanleiding van deze tips vragen zijn, dan vernemen wij deze graag.

Onterechte brief inkomensverklaring kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

Luc ten Bokum Algemeen, Internationaal

De Belastingdienst heeft ten onrechte brieven inzake de ‘Ontbrekende inkomensverklaring bij uw aangifte 2015’ verstuurd. Is de inkomensverklaring reeds naar de Belastingdienst verstuurd? Dan hoeft u niets te doen. U hebt deze brief dan ten onrechte ontvangen. De brief is naar een te grote groep mensen verstuurd. Onze excuses voor het ongemak. Aldus de Belastingdienst. Voor meer informatie zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/verstoringen/onterechte-brief-inkomensverklaring-buitenlandse-belastingplichtigen …

Inspecteur mag ANPR-foto’s niet gebruiken

Luc ten Bokum Algemeen, Loonbelasting

De Hoge Raad heeft op 24 december 2017 (nr. 15/05826, ECLI:NL:HR:2017:288) geoordeeld dat de inspecteur voor de controle van rittenregistraties in het kader van privégebruik van een auto van de zaak, geen gebruik mag maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. Het privéleven van de betrokkenen wordt geraakt en hiervoor ontbreekt een voldoende precieze wettelijke grondslag.   Commentaar Indien met een …