Probleem met postverzending

Luc ten Bokum Algemeen

Helaas ondervinden we de laatste tijd problemen met post welke verstuurd is/wordt aan de Demmersweg 41. Deze problemen ontstaan omdat de postbode(s) de post  niet altijd in de juiste brievenbus stoppen. In het pand zijn meerdere brievenbussen waarvan enkele niet verhuurd zijn. De sleutels van deze brievenbussen zijn voor ons niet beschikbaar. Hierdoor kan het zijn dat post lang blijft …

Inhouding loonheffing vanaf 2017 voor in Duitsland wonende gepensioneerden

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is afgelopen 1 januari 2016 in werking getreden. In het nieuwe verdrag is bepaald dat onder andere pensioen- en lijfrente-inkomsten in Nederland belast gaan worden als het totaal bedrag aan uitkeringen op jaarbasis meer dan € 15.000 bedraagt. Voor 2016 kon nog gebruik worden gemaakt  van de algemene overgangsregeling, waarbij de pensioen- en lijfrente-inkomsten in …

Geen voorlopige aanslag voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Van de Belastingdienst hebben wij zojuist vernomen dat in verband met de nieuwe regels omtrent de Nederlandse belastingplicht, aan kwalificerende buitenlands belastingplichtigen geen voorlopige aanslag zal worden opgelegd. Het is de bedoeling dat aan kwalificerende buitenlands belastingplichtigen binnen één jaar na indiening van de aangifte gelijk een definitieve aanslag zal worden opgelegd. Wilt u niet wachten op de definitieve aanslag, …

Bereikbaarheid tijdens zomervakantie

Luc ten Bokum Algemeen

In verband met de zomervakantie ben ik vanaf donderdag 4 augustus tot en met dinsdag 23 augustus 2016 afwezig. Tijdens deze periode zal ik telefonisch moeilijker bereikbaar zijn. Verstuurde e-mails zullen niet dagelijks gelezen worden. Voor dringende zaken kunt een collega bereiken op 074-291 6117. Vanaf woensdag 24 augustus 2016 zijn wij weer volledig bereikbaar. Wij wensen u een fijne …

Voorbeelden compensatieregeling grensarbeiders in Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

In een eerder nieuwsbericht hebben wij de compensatieregeling met Duitsland behandeld. Graag willen wij u aan de hand van een aantal voorbeelden de mogelijke financiële compensatie berekenen. Voorbeeld 1. Alleenstaande ( Steuerklasse I) woont in Nederland in een eigen woning. Zijn brutoloon in Duitsland bedraagt € 43.055. Hierover is hij in Duitsland (zonder rekening te houden met Duitse aftrekposten m.u.v. …

Compensatieregeling voor grensarbeiders in Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Bij de invoering van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland op 1 januari 2016 is er voor grensarbeiders in Duitsland een compensatieregeling gekomen. Als iemand in Duitsland werkt, zal Duitsland (in de meeste gevallen) ook belasting heffen over deze inkomsten. In Nederland is dan geen inkomstenbelasting verschuldigd. Deze persoon zal meestal ook in Duitsland verzekerd zijn en betaald hierdoor in Nederland …

Compensatieregeling met Duitsland – Duitse premies tellen niet mee

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Duitse sociale premies tellen voor grensarbeiders die in Duitsland werken niet mee bij de berekening van de vermindering die zij kunnen krijgen op grond van de compensatieregeling. De Duitse sociale premies zijn niet vergelijkbaar met de Nederlandse premie volksverzekeringen. Hierover is op 26 mei 2016 tussen Duitsland en Nederland een overeenkomst gesloten. De overeenkomst treft u hier aan. Het Belastingverdrag …

Geen voorlopige aanslag 2015 als u kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

De Belastingdienst geeft aan dat aan kwalificerende buitenlands belastingplichtigen niet binnen drie maanden een (voorlopige) aanslag wordt opgelegd nadat de aangifte inkomstenbelasting 2015 is ingediend. Helaas staat bij het bericht niet hoe lang het wel gaat/kan duren. Wellicht heeft dit te maken met de nieuwe inkomensverklaring welke bij de Nederlandse Belastingdienst moeten worden ingediend. “Hebt u aangifte inkomstenbelasting gedaan over …

Fouten in goedgekeurde modelovereenkomsten

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Ja, het kan maar zo. U denkt: ‘Ik zit goed, want ik heb een goedgekeurde modelovereenkomst’. Maar nee, het blijkt dat de Belastingdienst overeenkomsten heeft goedgekeurd waarin staat dat de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst. Een opdrachtgever mag de loonheffing verhalen, maar de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw niet. Een dergelijk verhaalbeding …

VAR definitief exit per 1 mei: wat nu?

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Na veel getouwtrek is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot 1 mei 2017 de tijd om modelovereenkomsten te maken die de Belastingdienst goedkeurt of om maatregelen te treffen waaruit blijkt dat de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is. Nietsdoen is in ieder geval geen optie, …