Werking tijdelijke overgangsregeling gepensioneerden

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Vanaf 2016-2017 worden pensioeninkomsten en uitkeringen in Nederland belast als de jaarlijkse uitkeringen meer bedragen dan € 15.000. Om te voorkomen dat deze inkomsten in Nederland gelijk weer volledig worden belast bestaat er in Nederland een tijdelijke overgangsregeling. Op basis van deze tijdelijke overgangsregeling worden de pensioen- en lijfrente inkomsten, welke op grond van het nieuwe verdrag in Nederland worden …

Gevolgen voor gepensioneerden van einde algemene overgangsregeling nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Zoals bekend is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland per 1 januari 2016 in werking getreden. Voor de meeste gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden zal de belasting na invoering van het nieuwe verdrag overgaan naar Nederland. Dit is het geval wanneer de jaarlijkse uitkeringen meer bedragen dan € 15.000 bruto. Op grond van de algemene overgangsbepaling kan er voor 2016 gekozen …

Probleem met postverzending

Luc ten Bokum Algemeen

Helaas ondervinden we de laatste tijd problemen met post welke verstuurd is/wordt aan de Demmersweg 41. Deze problemen ontstaan omdat de postbode(s) de post  niet altijd in de juiste brievenbus stoppen. In het pand zijn meerdere brievenbussen waarvan enkele niet verhuurd zijn. De sleutels van deze brievenbussen zijn voor ons niet beschikbaar. Hierdoor kan het zijn dat post lang blijft …

Inhouding loonheffing vanaf 2017 voor in Duitsland wonende gepensioneerden

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is afgelopen 1 januari 2016 in werking getreden. In het nieuwe verdrag is bepaald dat onder andere pensioen- en lijfrente-inkomsten in Nederland belast gaan worden als het totaal bedrag aan uitkeringen op jaarbasis meer dan € 15.000 bedraagt. Voor 2016 kon nog gebruik worden gemaakt  van de algemene overgangsregeling, waarbij de pensioen- en lijfrente-inkomsten in …

Geen voorlopige aanslag voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

Van de Belastingdienst hebben wij zojuist vernomen dat in verband met de nieuwe regels omtrent de Nederlandse belastingplicht, aan kwalificerende buitenlands belastingplichtigen geen voorlopige aanslag zal worden opgelegd. Het is de bedoeling dat aan kwalificerende buitenlands belastingplichtigen binnen één jaar na indiening van de aangifte gelijk een definitieve aanslag zal worden opgelegd. Wilt u niet wachten op de definitieve aanslag, …

Bereikbaarheid tijdens zomervakantie

Luc ten Bokum Algemeen

In verband met de zomervakantie ben ik vanaf donderdag 4 augustus tot en met dinsdag 23 augustus 2016 afwezig. Tijdens deze periode zal ik telefonisch moeilijker bereikbaar zijn. Verstuurde e-mails zullen niet dagelijks gelezen worden. Voor dringende zaken kunt een collega bereiken op 074-291 6117. Vanaf woensdag 24 augustus 2016 zijn wij weer volledig bereikbaar. Wij wensen u een fijne …

Voorbeelden compensatieregeling grensarbeiders in Duitsland

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting, Internationaal

In een eerder nieuwsbericht hebben wij de compensatieregeling met Duitsland behandeld. Graag willen wij u aan de hand van een aantal voorbeelden de mogelijke financiële compensatie berekenen. Voorbeeld 1. Alleenstaande ( Steuerklasse I) woont in Nederland in een eigen woning. Zijn brutoloon in Duitsland bedraagt € 43.055. Hierover is hij in Duitsland (zonder rekening te houden met Duitse aftrekposten m.u.v. …