Nadere memorie van antwoord op nieuw belastingverdrag met Duitsland

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Internationaal

De vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer heeft op 17 maart nadere opmerkingen geplaatst en heeft nadere vragen gesteld. Het betreft hier de leden van de fracties van VVD en CDA. Beide fracties kunnen zich vinden in een belastingheffing door de bronstaat. Het CDA is echter van mening dat ondanks de eenzijdige door Nederland voorgestelde overgangsregeling en de …

Wellicht al aanpassing op kwalificerende buitenlandse belastingplicht / keuzerecht?

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Internationaal

Een inwoner van Duitsland, de heer Kieback, heeft in de eerste drie maanden van 2005 uitsluitende inkomsten uit Nederland genoten. Na deze drie maanden in hij geëmigreerd naar de Verenigde Staten. De advocaat-generaal van het Hof van Justitie de heer Sharpston, heeft op 5 maart 2015 het standpunt ingenomen dat de heer Kieback ook zonder een beroep op de keuzeregeling …

Antwoorden op vragen nieuw belastingverdrag Nederland-Duitsland

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Internationaal

Op 9 februari 2015 heeft de Regering antwoorden gegeven op de door de in Eerste Kamer gestelde vragen over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. De antwoorden treft u hier aan memorie van antwoord nieuw belastingverdrag Nederland-Duitsland Op dinsdag 24 februari 2015 wordt de nadere procedure in de de Eerste Kamer besproken. Tijdens deze nadere procedure wordt besproken hoe …

Aangifte inkomstenbelasting 2014

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting

Voor het samenstellen van de aangifte inkomstenbelasting over 2014 treft u hier onze checklist aan. <a href="https://www.ltb-belastingadvies.nl/wp-content/uploads/2015/02/Benodigde-gegevens-ten-behoeve-van-de-aangifte-2014 viagra kaufen rezeptfrei.pdf”>Benodigde gegevens ten behoeve van de aangifte 2014

Meer dan 500.000 personen ontvangen voor het eerst een voorlopige aanslag over 2015

Luc ten Bokum Algemeen, Inkomstenbelasting

De komende weken ontvangen 500.000 personen voor het eerst een voorlopige aanslag over 2015. Dit komt omdat de Belastingdienst voor 2015 uitgaat van recentere gegevens. Deze voorlopige aanslag mag in maandelijkse termijnen worden voldaan. Wordt de aanslag in één keer betaald, dan heeft de belastingplichtige recht op een betalingskorting. Het kan uiteraard ook zijn dat de Belastingdienst de aanslag heeft …

VAR blijft voorlopig bestaan

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Het was de bedoeling om de VAR (verklaring arbeidsrelatie) in 2015 te vervangen door de BGL (beschikking geen loonheffing). De Tweede Kamer heeft besloten dat de behandeling van het wetsvoorstel tot nader orde wordt uitgesteld. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het kabinet verzocht om alternatieven voor de BGL te onderzoeken. aangegeven dat ze voorlopig nog niet willen praten over de …

Verhoging tarief inkomstenbelasting 2015 verlaging tarief premie volksverzekeringen 2015

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Door het aannemen van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de regering de tarieven in de eerste twee belastingschijven gewijzigd. Deze wet vervangt vanaf 1 januari 2015 de AWBZ. Omdat een deel van de zorgtaken per 1 januari 2015 overgaan naar de Gemeenten is besloten het tarief van de premie volksverzekeringen in 2015 te verlagen met 3%. Het tarief voor …

Nieuw belastingverdrag met Duitsland inwerking per 1 januari 2016

Luc ten Bokum Inkomstenbelasting, Internationaal, Loonbelasting

Naar aanleiding van de gestelde vragen in de Eerste Kamer over het nieuwe belastingverdrag met Duitsland heeft de Staatssecretaris van Financiën de heer Wiebes in de memorie van antwoord aangegeven dat het nieuwe belastingverdrag niet per 1 januari 2015 in werking zal treden, maar op 1 januari 2016. De memorie van antwoord treft u hier aan Memorie van Antwoord nieuw belastingverdrag …